Skip to main content

Lediga poster

Intresserad av att jobba för klubben? Här är vad som söks just nu:


Besiktningsman ( Hör med Nationella samordnaren om det behövs i det län du bor i) 

 • Besiktningsmannen besiktigar klubbmedlemmars fordon i enlighet med MHRFs reglemente.
 • En besiktningsman ska kunna svara på mail och veta om hur besiktning sker via MHRFs hemsida.
 • Det utgår ingen ersättning till besiktningsmannen för uppdraget. Däremot har personen rätt att ta emot ett bidrag för direkta utlägg.
 • En person som vill bli besiktningsman utbildas internt i klubben.
 • Klubben tillhandahåller en numrerad pärm som ska återlämnas vid uppdragets upphörande.
 • Får ej besiktiga egna fordon.

Träffansvarig ( Hör med Nationella samordnaren om det behövs i det län du bor i) 

 • Det kan finnas max två träffansvariga per län.
 • Klubben förväntar sig att det hålls minimum en träff/år. Ser styrelsen att detta inte fungerar avslutas uppdraget.
 • Den träffansvarige ansvarar för att träffarna annonseras ut på hemsida och tidning och övriga medier.
 • Personen är samordnare vid träffen och ser till att klubbregalia finns till försäljning om detta önskas.
 • Den träffansvarige ansvarar för att eventuellt tält och flaggor monteras där så krävs.
 • Styrelsen ansvarar för att nödvändig utrustning kommer den träffansvarige tillhanda i god tid före träffen.
 • Ersättning utgår för erforderliga resor och eventuella fraktkostnader.
 • En träffansvarig har en budget på 2000 kr/år. Ytterligare medel kan beviljas av klubbens firmatecknare (kassör/ordförande). Övriga kostnader skall föregås av ett styrelsebeslut.

 


Kontaktformulär:

Använd detta formulär för att kontakta klubben:

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Vill helst bli kontaktad:

Vem vill du kontakta med ditt meddelande?

Ämne

Ditt meddelande

Meny