Skip to main content

Årsstämma

Laddar Karta...

Datum/Tid:
21 mars, 2020
13:00 - 17:00

Plats: Klubblokalen

Kategorier:


Dagordning:

§1 Mötets öppnande.

§2 Justering av röstlängd / medlemslista.

§3 Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst.

§4 Fastställande av dagordningen.

§5 Val av ordförande för mötet.

§6 Val av sekreterare för mötet.

§7 Val av två justerare tillika rösträknare.

§8 2019 års verksamhetsberättelse.

§9 Kassarapport och revisorernas berättelse.

§10 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§12 Val av kassör för en period av 2 år

§13 Val av styrelseledamöter för en period av 2 år.

§14 Val av styrelseledamöter för en period av 1 år.

§15 Val av styrelsesuppleanter för en period av 2 år.

§16 Val av styrelsesuppleanter för en period av 1 år.

§17 Val av revisorer för en period av 1 år.

§18 Valberedning.

§19 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

§20 Fastställande av medlemsavgift.

§21 Hedersmedlem(ar).

§22 Mötets avslutande.

Karta:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud