Skip to main content

Bli medlem

imagesMedlemsavgiften är SEK 350 kr/kalenderår. Alltså januari-december. Oavsett när du blir medlem på året.

Ungdomsmedlemsskap kostar 200 kr/år och gäller t.o.m. året man fyller 20 år. Därför behöver du bifoga ditt personnummer.

Familjemedlemsskap kostar 450 kr /år. Bifoga familjemedlemmars namn.

Utländska medlemmar
För utländska medlemmar tillkommer en extra portoavgift på SEK 80 kr/år
Utländska medlemmar kan betala sin medlemsavgift (SEK 430/år) på följande:

BIC/SWIFT. HANDSESS IBAN: SE61 6000 0000 0008 1198 0138

Välkommen till vår klubb

När din betalning tagits emot skickas ett välkomstpaket till dig innehållande senast utgivna nummer av Amazonbladet, medlemsmatrikel med stadgar, klubbdekal samt ditt medlemskort.

Bli medlem HÄR

Välkomna till världens största Amazonklubb!