Skip to main content

Bli medlem

Medlemsavgiften är SEK 350 kr/kalenderår. Alltså januari-december. Oavsett när du blir medlem på året.

Ungdomsmedlemsskap kostar 200 kr/år och gäller till året man fyller 20 år. Därför behöver du bifoga ditt personnummer.

Familjemedlemsskap kostar 450 kr /år. Bifoga familjemedlemmars namn.

Utländska medlemmar
För utländska medlemmar tillkommer en extra portoavgift på SEK 80 kr/år
Utländska medlemmar kan betala sin medlemsavgift (SEK 430/år) på följande:

BIC/SWIFT. HANDSESS IBAN: SE61 6000 0000 0008 1198 0138

Välkommen till vår klubb

När din betalning tagits emot skickas ett välkomstpaket till dig innehållande senast utgivna nummer av Amazonbladet, medlemsmatrikel med stadgar, klubbdekal samt ditt medlemskort. Detta kan ta mellan 1-2 veckor då vi inte har någon anställd kanslist.

OBS: Genom att du registrerar dig godkänner du att vi  registrerar dina personuppgifter. Dessutom samtycker du till att foton på din bil och dig själv som är tagna i samband med  evenemang som Amazonklubben deltagit på får läggas ut på hemsidan, i vår matrikel och Amazonbladet.

Bli medlem HÄR

Välkomna till världens största Amazonklubb!

Meny