Skip to main content

Detta kan du försäkra

Personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar t.o.m. 1992, mopeder t.o.m. 1980. Tunga lastbilar, bussar och husvagnar t.o.m. 1982. Traktorer t.o.m. 1975.

Dessutom går det att försäkra:

Personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar 1993-2002.

För att teckna en försäkring i denna grupp för modernare fordon måste man först ha haft, och fortfarande ha, en äldre bil eller mc helförsäkrad i MHRF-försäkringen under minst ett år. Fordonen ska vara av utpräglad samlarkaraktär.

Fordonet ska vara renoverat till ursprungsskick eller vara i mycket gott bevarat skick och ska enbart användas för nöjeskörningar, aldrig som bruksfordon. Även ombyggda fordon kan försäkras, men ombyggnaden ska vara minst 20 år gammal.

Ägaren måste ha varit medlem i MHRF-ansluten klubb i minst ett år för att kunna teckna en helförsäkring till den normala premien. Gäller det en renoverings- eller uppställningsförsäkring kan oftast en MHRF-försäkring tecknas genast – det är bara försäkringar där trafikförsäkring ingår som kräver ett års medlemsskap. För den som ännu inte varit med i klubben ett år finns dock en speciell försäkringsform med förhöjd premie första försäkringsåret.

Normalt försäkringsvärde för bil är upp till fyra prisbasbelopp och för mc upp till två prisbasbelopp, men det kan höjas (i enheter om två) upp till trettio prisbasbelopp.

För äldre fordon finns två specialvarianter:

Fordon som ska bevaras i orenoverat skick därför att det är av historiskt intresse att de inte blir utsatta för en renovering. Fordon som byggts om/modifierats för att likna ett äldre tävlingsfordon, t. ex. en kopia av en rally-Volvo från 50-talet. Se länkar till höger för speciella avtal och regler för dessa fordon.